Ricordea Yuma vàng và xanh

CHI TIẾT

Tên: VàngXanh Ricordea Yuma

Kích cỡ: 3/4" - 1 1/2" inch

  • CHĂM SÓC - Dễ dàng
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Thấp

Màu sắc: Màu xanh, vàng, xanh.

$100.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi