Sanke WYSISWYG

$1,800.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

LOẠI KOI: Sanke

KÍCH THƯỚC: 20" (Nữ)

Người chăn nuôi: Marudo

Vị trí: Q2

Đừng quên những điều này...

Tham gia bản tin của chúng tôi