Start Smart Complete - NƯỚC NGOÀI

Về mặt hàng này

  • Luân chuyển ngay lập tức một bể cá mới hoặc có vấn đề (1 oz mỗi 10 gallon một lần, sau đó chuyển sang liều duy trì)
  • Lý tưởng để bảo trì, phân hủy bùn, giữ nước trong lành (1 oz trên 40 gallon hàng tuần hoặc khi cần thiết)
  • Làm sạch nước và bề mặt, an toàn và tự nhiên (1 oz mỗi 20 gallon hàng tuần cho đến khi vấn đề được giải quyết, sau đó chuyển sang liều duy trì)
  • Không cần làm lạnh
  • thời hạn sử dụng 2 năm

Thương Hiệu - Tender Living Care

Khối lượng chất lỏng - 12 ounce chất lỏng

Loài mục tiêu - Cá nước ngọt

$14.95
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi