Showa 7700 WYSISWYG

$1,500.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

LOẠI KOI: Showa

KÍCH THƯỚC: 20"

Người chăn nuôi: Shintaro

Vị trí: Q2 23/10 7700FĐừng quên những điều này...

Tham gia bản tin của chúng tôi