Cầu vồng Ricordea yuma

CHI TIẾT

Tên: Cầu Vồng Ricordia Yuma

Kích thước: 1 " đến 2 " inch 

  • CHĂM SÓC - Dễ dàng
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Tím, Xanh lá, Cam.

$100.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi