Doitsu Showa WYSISWYG

$1,500.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

LOẠI KOI: Doitsu Showa

KÍCH THƯỚC: 14"

Nhà tạo giống: Miyatora

Vị trí: Q2Đừng quên những điều này...

Tham gia bản tin của chúng tôi