Gin Rin Ochiba Shiguri E8278 WYSISWYG

$800.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

LOẠI KOI: Gin Rin Ochiba Shiguri

KÍCH THƯỚC: 12"

Vị trí: BR 8278F



Đừng quên những điều này...

Tham gia bản tin của chúng tôi