Showa 7595 WYSISWYG

$1,000.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

LOẠI KOI: Showa

KÍCH THƯỚC: 14"

Người chăn nuôi: Dainichi

Vị trí: BR 7595FĐừng quên những điều này...

Tham gia bản tin của chúng tôi