BRK TRONG CỬA HÀNG CÓ KHO

BLUE RIBBON KOI HÀNG TỒN TẠI CỬA HÀNG
Nhóm của chúng tôi nhận được cá và san hô mỗi tuần, mặc dù hiện tại chúng tôi không vận chuyển tất cả nhưng chúng tôi muốn cho người hâm mộ biết những gì chúng tôi có sẵn trong cửa hàng của mình.