WWC Neon Tip Acropora Frag

CHI TIẾT

Tên: WWC Neon Tip Acropora Frag

Kích thước: 3/4 "đến 2 " 

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Cao
  • LƯU LƯỢNG - Trung Bình Cao

Màu sắc: Các sắc thái của màu tím, vàng và xanh lục

*FRAG : Những hình ảnh nhìn thấy là từ xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và có kích thước ít nhất là 1/2 inch đến 3/4 inch.

$35.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi