Neon Tort Acropora FRAG

CHI TIẾT

Tên: Neon Tort (Tortuosa) Acropora Frag

Kích cỡ: 1/2 " đến 3/4 " inch 

  • CHĂM SÓC - Trung cấp - Cao cấp
  • ĐÈN - Cao
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Cao

Màu sắc: Sắc thái xanh neon, vàng neon

*FRAG : Đây là hình ảnh từ các xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và ít nhất là 1/2 inch đến 3/4.

$50.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi