Hawkins Echinata Frag

CHI TIẾT

Tên: Hawkins Echinata Frag

Kích thước: 1/2" đến 3/4 " inch Nhiều nhánh

  • CHĂM SÓC - Nâng cao
  • ĐÈN - Cao
  • LƯU LƯỢNG - Trung Bình -Cao

Màu sắc: Màu xanh lam, xanh lục

*Mảnh vỡ : Những hình ảnh nhìn thấy là từ xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và có kích thước ít nhất là 1/2 inch đến 3/4 inch.

$50.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi