Ai Prime Reef 16HD

Nguồn HD

Bạn không còn bị giới hạn trong việc sử dụng một lượng điện năng cố định trên mỗi kênh nữa, Prime 16HD sẽ tự động điều chỉnh công suất có sẵn cho từng màu, mượn sức mạnh từ những màu bạn không sử dụng. Mang đến cho bạn quang phổ sống động nhất mà bể của bạn từng thấy.

Ai Prime 16HD SPectrum

$249.99
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi