WYSIWYG War Coral Favia

CHI TIẾT

Tên: War Coral Favia

Kích thước: 2,5" đến 3" inch

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Sắc thái của màu đỏ. Tím xanh

$100.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi