WYSIWYG Trachyphyllia 3

CHI TIẾT

Tên: Trachyphyllia WYSIWYG

Kích thước: 3"

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

*WYSIWYG (những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được.)

$300.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi