Thuộc địa Bão Miami (Echinophyllia)

CHI TIẾT

Tên: Thuộc địa Echinophyllia Chalice của cơn bão Miami

Kích thước: 4" đến 5" inch (Hình ảnh lớn hơn là thuộc địa)

Frag có sẵn

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Sắc thái của màu xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ.

$500.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi