Tủ đông BRK Burn Chalice Frag

CHI TIẾT

Tên: Freezer Burn Chalice ( Echinophyllia)

Kích thước: 1/2 " đến 3/4 " inch

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

*FRAG : Những hình ảnh nhìn thấy là từ xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và có kích thước ít nhất là 1/2 inch đến 3/4 inch.

$100.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi