WYSIWYG - Chảy máu Áp dụng Scoly

CHI TIẾT

Tên: Thầy Scoly


Kích cỡ:  2 - 3 inch

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Sắc thái của màu xanh. Tím, Xanh, Hồng.

$400.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi