Yoda Suharsonoi Acropora Frag

CHI TIẾT

Tên: Yoda Suharsonoi Acropora Frag

Kích thước: 3/4 "đến 1 " 

  • CHĂM SÓC - Nâng cao
  • ĐÈN - Trung bình - Cao
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Cao

Màu sắc: Sắc thái xanh neon, xanh lá cây

*FRAG : Những hình ảnh nhìn thấy là từ xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và có kích thước ít nhất là 1/2 inch đến 3/4 inch.

$50.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi