Nấm Sunkist Bounce WYSIWYG (Discosomatidae)

CHI TIẾT

Tên: Nấm Sunkist Bounce

Kích thước: 1 1/2 "đến 2+ "

  • CHĂM SÓC - Dễ dàng
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Các sắc thái của màu tím, xanh lam và cam

$100.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi