WYSIWYG - JF Jack 'O Lantern Leptoceris Frag

CHI TIẾT

Tên: JF Jack'O Lantern Leptoceris Coral Frag

Một sự bổ sung đáng kinh ngạc và ấn tượng cho bể san hô của bạn

Kích thước: 1/2 " đến 3/4 " inch 

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Các sắc thái đỏ, cam, vàng

*FRAG : Những hình ảnh nhìn thấy là từ xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và có kích thước ít nhất là 1/2 inch đến 3/4 inch.

$35.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi