San hô ngọn đuốc rồng WYSIWYG (Euphyllia Glabrescens)

CHI TIẾT

Tên: San hô ngọn đuốc rồng (Euphyllia Glabrescens)

Kích thước: mỗi đầu

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Sắc thái của màu xanh. Tím, xanh lá cây, hồng


$300.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi