ARC Blazing Wildfire Acropora Frag

CHI TIẾT

Tên: Rainbow Loom Acropora Frag

Kích cỡ: 3/4 "đến 2" nhiều nhánh trên mỗi mảnh

  • CHĂM SÓC - Nâng cao
  • ĐÈN - Cao
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Cao

Màu sắc: Màu hồng, xanh lá, tím, vàng

*FRAG : Những hình ảnh nhìn thấy là từ xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và ít nhất là 3/4" đến 1"+

$100.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi