Chén thánh lửa (Echinophyllia sp.) Thuộc địa

CHI TIẾT

Tên: Chén thánh lửa (Echinophyllia sp.) Thuộc địa

Kích thước: 6" X9 " inch

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

*Các mảnh có sẵn

Màu sắc: Màu xanh lá cây, màu tím, màu đỏ cam.

$1,900.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi