WYSIWYG - XL Elegance Coral (Catalaphyllia Jardinei) *HIỂN THỊ

CHI TIẾT

Tên: WYSIWIG XL ELEGANCE CORAL

Kích thước: XL 8" đến 9" ​​inch.

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Sắc thái xanh, hồng và tím

$400.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi