BRK Fruity Master Gonipora frag

CHI TIẾT

Tên : F r u t y Gonipora

Kích thước: 1/2 " đến 3/4 " inch

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Các sắc thái hồng, xanh lá cây và tím

Kích thước của các mảnh: (Các) hình ảnh hiển thị là từ các bể thực tế của chúng tôi, các mảnh sẽ có cùng chất lượng, đã lành và có kích thước ít nhất là 1/2 inch đến 3/4 inch. Đĩa là 1 1/4" để tham khảo.

$200.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi