BRK Flame Point Chalice Frag

CHI TIẾT

Tên: Chén san hô (Echinophyllia sp.)

Kích thước: 1/2 " đến 3/4 " inch

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

*FRAG : Đây là những hình ảnh từ xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và có kích thước ít nhất là 1/2 inch đến 3/4 inch.

$150.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi