Bình trồng trung bình VIII

Bình trồng trung bình VIII

2 Cá Nano

3 con tôm

2 con ốc

cao 10,5 inch

Được trồng bằng đá và chất nền 'Aqausolem'.

*CHỈ NHẬN HÀNG TẠI CỬA HÀNG


$59.99
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi