Bình trồng cỡ vừa IX

Bình trồng cỡ vừa IX

2 Cá Nano

3 con tôm

2 con ốc

cao 8 inch

Được trồng bằng đá và chất nền 'Aqausolem'.

*CHỈ NHẬN HÀNG TẠI CỬA HÀNG


$59.99
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi