Bình trồng vừa III

Bình trồng vừa III

2 Cá Nano

3 con tôm

2 con ốc

cao 8 inch

Được trồng bằng Đá và 'Aqausolem' và Chất nền Vườn Zen.

Khi bạn đến, chúng tôi sẽ đóng gói cho bạn.

*CHỈ NHẬN HÀNG TẠI CỬA HÀNG

$49.99
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi