Bình Pico ngập mặn

Bình Pico ngập mặn

  • Bình tùy chỉnh
  • 5 cây ngập mặn
  • Đá sống
  • Chất nền sống
  • 1 con cua ẩn sĩ chân xanh
  • Ống và đá sục khí tùy chỉnh

cao 8 inch

Đã đạp xe hoàn toàn và sẵn sàng để hiển thị.

*Chỉ nhận tại cửa hàng

$69.99
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi