Pháo đài cô đơn

Pháo đài cô đơn

Bởi: John Bianchi

  • Tác phẩm điêu khắc Utah Ice Rock với Base
  • cát ánh trăng
  • Đèn LED hoàng hôn (Tùy chỉnh)
  • Ống khí tùy chỉnh có đá
  • 1 cá Betta hoặc 2 cá Nano
  • Đế trống phanh

KÍCH THƯỚC Bát: Cao 9" Rộng 12" / Đế phanh tang trống: Cao 5" x Rộng 14".

$349.99
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi