Bình trồng cây nhỏ IV

Bình trồng cây nhỏ IV

1 Cá Nano

2 con tôm

2 con ốc

Được trồng bằng đá và chất nền 'Aqausolem'.

*CHỈ NHẬN HÀNG TẠI CỬA HÀNG

$39.99
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi